Risico-Inventarisaties PDF Print E-mail

 

Een goed arbobeleid draagt bij aan een beter werkklimaat. Een goed werkklimaat heeft een positieve invloed op terugdringing van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Dit draagt bij aan verbetering van de bedrijfsresultaten.

Elk bedrijf met personeel moet sinds de invoering van de nieuwe Arbowet in 1999, (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek, dat schriftelijk moet worden vastgelegd, wordt een risico-inventarisatie en –evaluatie genoemd. Een plan van aanpak met verbeteringsmaatregelen maakt deel uit van de RI&E. Als werkgever bent u verplicht om de RI&E actueel te houden.

Milieu-Adviesburo De Jong kan u ondersteuning verlenen bij het uitvoeren en evalueren van de risico-inventarisaties. Tevens kan een organisatie worden begeleid bij het plannen en doorvoeren van maatregelen naar aanleiding van de uitgevoerde risico-inventarisaties.

Laatst aangepast op vrijdag, 01 mei 2009 17:50