PDF Print E-mail

9 februari 2010
Herziening Milieuvergunning scheepswerf


In opdracht van een scheepswerf wordt door Milieu- Adviesburo De Jong BV een nieuwe milieuvergunning aangevraagd. De provincie is het bevoegde gezag. Onderdeel van de milieuvergunning betreft het aanleveren van gegevens over de bodemkwaliteit.

De reguliere werkwijze in een dergelijke situatie is dat een nul-situatie bodemonderzoek moet worden uitgevoerd. Over het algemeen een extra kostenpost, waar een bedrijf niet altijd mee gebaat is.

In onderhavige situatie heeft met bevoegd gezag afstemming plaatsgevonden dat op gemotiveerde wijze de bodemkwaliteit voldoende bekend is, zodat voor het bedrijf geen aanvullend bodemonderzoek noodzakelijk is. Een behoorlijke financiƫle besparing voor het bedrijf.

 

Laatst aangepast op dinsdag, 09 februari 2010 16:22