Milieuvergunning PDF Print E-mail

 

Milieu- Adviesburo De Jong heeft veel ervaring op het gebied van vergunningen en algemene regels, waaronder het Activiteitenbesluit, hetgeen garandeert dat we gedegen aanvragen en meldingen voor bedrijven kunnen opstellen. De vergunningaanvragen en meldingen sluiten goed aan bij de locatie specifieke aspecten van het bedrijf, het bedrijfsterrein en de bedrijfsvoering en zijn toegesneden op de praktijk van het lokale, provinciale of landelijke beleid.

Wij zorgen voor voorschriften die praktisch en werkbaar zijn voor het bedrijf. Milieu- Adviesburo De Jong kan door haar brede expertise de ruimtelijke onderbouwing verzorgen voor een benodigde bestemmingsplanwijziging of vrijstelling.

Activiteitenbesluit
Per 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) in werking getreden. Hoewel het Activiteitenbesluit een dereguleringsmaatregel is, gaat het in de praktijk nog vaak mis.

Onze ervaring leert dat er nog veel zaken verkeerd worden geïnterpreteerd. Er wordt om informatie gevraagd die niet bij een melding hoeft te worden overlegd en er wordt zelfs onterecht om aanvullend onderzoek gevraagd.

Dergelijke situaties brengen voor de ondernemer onnodig veel kosten met zich mee. Mocht u vragen hebben of loopt u tegen problemen bij een vergunningaanvraag of een melding in het kader van het activiteitenbesluit, dan kunt u een vrijblijvende afspraak met ons maken. Wij kunnen dan beoordelen hoe wij u verder kunnen helpen.

 

Laatst aangepast op vrijdag, 01 mei 2009 17:49