Bodemrisicodokument PDF Print E-mail

 

Als onderdeelvan een milieuvergunning moet ieder bedrijf zorgdragen voor bescherming van de bodem zoals bepaald in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (de NRB). Dit betekent dat het bodemrisico van de bedrijfsactiviteiten verwaarloosbaar moet zijn. 
Een verwaarloosbaar bodemrisico kan gerealiseerd worden door bijvoorbeeld een vloeistofdichte vloer die voldoet aan CUR/PBV-Aanbeveling 44, maar ook in combinatie met aanvullende beheersmaatregelen en (opvang)voorzieningen. Om tot pragmatische, kostenefficiƫnte en uitvoerbare voorschriften te komen, wordt aan de hand van een bodemrisico-inventarisatie vastgesteld of en zo ja, welke maatregelen getroffen moeten worden. De maatregelen worden beschreven in een bodemrisicodocument. In overleg met uw vergunningverlener wordt vastgelegd hoe uw bedrijf het bodemrisico verwaarloosbaar maakt.

Voorbeeld van een beheersmaatregel kan zijn het opstellen van een incidentenmanagement programma. Hierin kan wordt vastgelegd hoe te handelen bij het morsen of lekken van vloeistoffen, personeelsinstructie en –toezicht, of het periodieke onderhoud aan machines en installaties. Voorbeeld van een opvangvoorziening kan zijn het simpelweg plaatsen van een lekbak onder uw installatie, olietank of vaten.

Als, ondanks extra maatregelen en voorzieningen, het bodemrisico nog niet als verwaarloosbaar kan worden aangemerkt, kan een vloeistofdichte vloer of bak noodzakelijk zijn. Deze vloer of bak moet dan voldoen aan de beoordelingscriteria CUR/PBV-Aanbeveling 44 om in aanmerking te komen voor een PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening.
 

Laatst aangepast op vrijdag, 01 mei 2009 17:49