Energie PDF Print E-mail

 

Als bedrijf kunt u het energieverbruik laten doorlichten met een energiescan. Een advies volgt over mogelijkheden om het energieverbruik terug te brengen. In veel gevallen verdient een energiescan en de daaruit voortkomende investeringen zich in korte tijd terug.

Bij hoge energiekosten
U kunt kiezen tussen een “quick scan” of een uitgebreid onderzoek. Een uitgebreid onderzoek is duurder, maar beoordeelt alle mogelijke besparingsopties en de periode waarin de inverstering kan worden terug terugverdient. De terugverdientijd wordt als rendabel beoordeeld als een bedrijf de investeringen binnen vijf jaar kan terugverdienen. Een uitgebreid onderzoek is vooral zinvol voor bedrijven met hoge energiekosten en bedrijven die verwachten dat besparingen mogelijk zijn. Bijvoorbeeld bedrijven met veel zware machines of grote koelcellen. De praktijk leert dat een energiescan die 15% van de energiejaarlasten kost, zich in korte tijd terugverdient. Soms zijn subsidies mogelijk, bijvoorbeeld wanneer innovatieve technieken worden gebruikt.

Energiescan soms verplicht
In de milieuwetgeving is vastgelegd dat van bedrijven een energiescan verlangd kan worden bij een verbruik van 50.000 kWh/jaar aan elektra, 25.000 kubieke meter gas/jaar of 5000 kubieke meter water/jaar. De gedachte is dat in die gevallen bijna altijd besparingen mogelijk zijn die de kosten van zo'n onderzoek rechtvaardigen. Bij vergunningplichtige bedrijven wordt een energiescan vaak specifiek in de milieuvergunning voorgeschreven
 

Laatst aangepast op vrijdag, 01 mei 2009 17:48