Procesmanagement 1 PDF Print E-mail

 

Daar “projectmanagement” zich meer richt op de inhoud (technisch en juridisch) van het project richt “procesmanagement” zich meer op de benodigde processen om het project te regelen en tot uitvoering te brengen en af te ronden.

Het procesmanagment is vooral gericht op het beschrijven en beoordelen van de processen met een duidelijk begrippenkader. Hierbij worden de actoren over het algemeen als belangrijkste onderdeel beschouwd van het proces. Matching, het vastleggen van afspraken en het gebruik van bijvoorbeeld een communicatie diagram geeft overzicht en helderheid over het proces binnen de organisatie.

Werkzaamheden kunnen op de werklocatie of vanuit het kantoor plaatsvinden, afhankelijk van de noodzaak en wens van de opdrachtgever.
Op het gebied van Bodem, Milieuvergunningen, Kwaliteitszorg en Veiligheid heeft Milieu- Adviesburo De Jong BV een gedegen niveau van kennis en ervaringen opgebouwd gericht op procesmanagement.
 

Laatst aangepast op vrijdag, 01 mei 2009 17:48