Procesmanagement 2 PDF Print E-mail

 

Binnen bedrijven en organisaties worden veel opdrachten op projectniveau en in teamverband uitgevoerd. Van een opdracht een project maken vereist specifieke kennis en vaardigheden.
Het succes van een project is in belangrijke mate afhankelijk van de elementen:

  • doelstelling werkzaamheden
  • taken en functies personeel
  • planning werkzaamheden naar tijd
  • financiële en materiële beoordeling

Projectmanagement is vooral gericht op projectmatig werken, hetgeen gericht is op de “inhoud” van het project. De inhoud bestaat o.a. uit de kennis en de ervaring van de werkzaamheden als onderdeel van het project.
Projectmanagement kan o.a. bestaan uit de volgende fasen:
  • afstemmingfase (overleg met bijv. externe (bevoegde) instanties)
  • voorbereidingsfase (opstellen van bijv. bestekken, vergunningen)
  • initiatieffase (initiëren van externe partijen bijv. door offerteverzoek, aanbesteding)
  • uitvoeringsfase (verrichten van toezicht en/of directievoering)
  •  afrondingsfase (oplevering van het werk door bijv. rapportage en goedkeuring)

Werkzaamheden kunnen op de werklocatie of vanuit het kantoor plaatsvinden, afhankelijk van de noodzaak en wens van de opdrachtgever.
Op het gebied van Bodem, Milieuvergunningen, Kwaliteitszorg en Veiligheid heeft Milieu- Adviesburo De Jong BV een gedegen niveau van kennis en ervaringen opgebouwd gericht op projectmanagement.
 
Laatst aangepast op vrijdag, 01 mei 2009 17:48