Opleiding en werkervaring PDF Print E-mail

 

Personalia:
 

 

Naam: De Jong
Voornaam: Ted
Tel: 0517-641959
Fax: 0517-412952
Mob: 06-20089982
e-mail Dit e-mail adres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
URL: http://www.milieuadviesburo.nl

 

Opleidingen:

 
LUW


 
:Landbouw Universiteit Wageningen (1990-1993)
 Studierichting: Bodem, Water, Atmosfeer
 Oriëntatie: Ruimtelijke Bodemkunde
 

AHoF


 

:Agrarische Hogeschool Friesland, Leeuwarden (1985-1990)
 Studierichting: Nederlandse Landbouw
 Differentiaties: Plantenteelt, Bodemkunde, Milieukunde en Ruimtelijke Ordening
 

MLS

 

:Middelbare Landbouw School, De Sûdfinne, Sneek (1982-1985)
 Vakrichting: Rundveehouderij
 

MAVO :R.J. Sipkens Mavo, Sneek (1978-1982)
   
Functie/Werkervaring  

 

 

14/06'04 tot heden:

 DGA Milieu- Adviesburo De Jong BV

 • advisering op het gebied van bodem, bodemverontreiniging en milieu voor overheden, bedrijven en particulieren (o.a. SBNS, Stichting SUBAT, Provincie Fryslân, Stichting Bodemcentrum, Ministerie VROM, Rechtbank Leeuwarden, Dienst Landelijk Gebied)
 • detachering bij overheidsinstanties en bedrijven voor werkzaamheden op het gebied van milieu, milieutechniek en civiele-techniek
 • projectondersteuning, projectbegeleiding, projectcoördinatie op het gebied van milieu, milieutechniek en civiele-techniek
 • directievoering milieu- en civieltechnische

 


 

01/01/04 tot 14/06/04:

Projectleider Afdeling Uitvoering, Stichting Bodemsanering NS
(SBNS)(tijdelijk gedetacheerd)

 • overleg en voorbereiden van saneringswerkzaamheden met o.a. handhavende instanties (o.a. grondeigenaren, gemeenten, provincies)
 • overleg en voorbereiden van saneringswerkzaamheden met uitvoerende instanties (o.a. wegbeheerders, gemeenten, aannemers, bedrijven)
 • civieltechnische (RAW-bestekken) en financiële voorbereiding van saneringen
 • financiële afronding van saneringen en controle van evaluatierapportages

 


 

01/10/00 tot 05/09/04:

Directeur, Ingenieursburau Jansma en Van Dijk te Buitenpost;

 • oprichting ingenieursburo (oktober 2000)
 • acquireren en genereren van werkzaamheden bij bestaande en potenti
 • uitvoeren, coördineren en begeleiden van bodemonderzoeken en milieuadvies
 • adviseren en rapporteren op het gebied van milieuproblematiek
 • ondersteuning milieukundige begeleiding van saneringen
 • ontwerp en besteksvoorbereiding van civieltechnische infrawerken (o.a. turn-key)
 • financiële en kwalitatieve eindverantwoording verrichtte werkzaamheden
 • managementverantwoording en kwaliteitscoördinatie (ISO-9001)

 
 

 

17/02/97 tot 01/10/00:

Projectleider, Stichting Uitvoering Bodemsanering Amovering Tankstations (SUBAT) te Rotterdam;

 • civieltechnische en financiële voorbereiding van saneringen
 • begeleiden en coördineren van saneringswerkzaamheden
 • financiële afronding van saneringen en controle van evaluatierapportages

 

 

01/11/94 tot 16/02/97:

Projectmedewerker, CSO Adviesbureau voor milieuonderzoek te Meerssen;

 • uitvoeren en rapporteren van bodem-, hydrologische en geotechnische onderzoeken
 • uitvoeren van veldwerkzaamheden voor bodemonderzoeken
 • organiseren en coördineren, uitvoeren en rapporteren van grondwatermonitoringswerkzaamheden t.p.v. afvalverwerkingen
 • verrichten van milieukundige begeleiding en coördineren van saneringen

 

 

01/10/93 tot 01/10/94:

Vakgroepmedewerker, LUW, Vakgroep Waterhuishouding, groep Hydrogeologie te Wageningen;

 • onderzoek naar nitraatuitspoeling m.b.v. computersimulatiemodellen

 

 

Cursussen:
 • Gecertificeerd ijkopnemer, SLHV (1995)
 • Certificaat Veiligheid 1, PBNA (1996)
 • EHBO, GGD Zuid Limburg (1996)
 • Marifonie, (1996)
 • Klein Vaarbewijs 2, (1996)
 • Grondmechanica en funderingstechnieken, SBC (2000)
 • Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA) (2000)
 • Bedrijfshulpverlening (2001)
 • Veiligheid langs het spoor (2001)
 • Monsternemer Bouwstoffenbesluit (2001)
 • RAW-systematiek voor aannemers (2003)
 • Autocad tekenen (Acad) (2008)
 • Energie Prestatie Advies Utiliteitsgebouwen (EPA-U) (2008)
 

 

RELEVANTE OPDRACHTGEVERS

  Dienst Landelijk Gebied
Periode: januari 2009 tot heden
 
Functie: technisch projectleider/directievoerder
 
Werkzaamheden:

 
technische voorbereiding van projectbureau ter realisering van de saneringsregeling asbestwegen derde fase 
 
 

 

Stichting Uitvoering Bodemsanering Amovering Tankstations (SUBAT)

Periode:
 
oktober 2004 tot heden
Functie:
 
projectleider / directievoerder
 
Werkzaamheden:

 
milieuhygiënische, milieutechnische, financiële en juridische voorbereiding, coördinatie, begeleiding en afronding van bodemsaneringen ter plaatse van voormalige tankstations
 
 

 

Stichting Bodemsanering Nederlandse Spoorwegen (SBNS)

Periode:
 
juni 2004 tot en met heden
 
Functie:
 
projectleider /directievoerder
 
Werkzaamheden:

 
milieuhygiënische, milieutechnische en financiële voorbereiding, coördinatie, begeleiding en afronding van bodemsaneringen ter plaatse van spoorwegemplacementen
 
 

 

Provincie Fryslân, afdeling Bodem

Periode:
 
januari 2007 tot en met september 2007
 
Functie:
 
projectleider
 
Werkzaamheden:
 
coördineren en begeleiden en aansturen van de BSB-operatie 
 
 

 

Rechtbank Leeuwarden

Periode:
 
april 2007 tot en met juni 2007
 
Werkzaamheden:

 
uitvoeren “deskundigen onderzoek” m.b.t. zaak tussen perceeleigenaar en huurder inzake vermeende bodemverontreiniging a.g.v. bedrijfsactiviteiten en perceelsgebruik
 
 

 

Stichting Bodemcentrum 

Periode:
 
januari 2007 tot heden
 
Functie:
 
procesmanager
 
Werkzaamheden:


 
coördinatie en begeleiding van milieubureau’s en bedrijven op in bedrijf zijnde bedrijfsterreinen ten aanzien van bodemsanering in het kader van de “Bedrijvenregeling” (Besluit financiële bepalingen bodemsanering)
 
 

 

Ministerie van VROM

Periode:
 
mei 2008 tot januari 2009
 
Functie:
 
procesmanager
 
Werkzaamheden:

 
voorbereiding en realisatie van een projectbureau ter uitvoering van de “Saneringsregeling asbestwegen derde fase” te Goor en Harderwijk
 
 

 

Kuwait Petroleum Nederland NV

Periode:
 
augustus 2008 tot heden
 
Werkzaamheden:


 
verrichten van dossieronderzoek ter realisatie van een deskundigenonderzoek als onderdeel van een zaak tussen de landsadvocaat en Kuwait betreffende kostenverhaal van een in het verleden verrichtte bodemsanering.
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Laatst aangepast op woensdag, 10 februari 2010 09:19