Bodemverontreiniging PDF Print E-mail

 

De overheid kan een burger of een bedrijf verplichten een verontreinigde bodem te saneren als de verontreiniging een gevaar kan opleveren voor de volksgezondheid. Daarom is het voor u als ondernemer belangrijk om te weten of de grond die u gaat aankopen óf verkopen verontreinigd is.

Als er op uw perceel bodemverontreiniging aanwezig is en u dient mogelijk sanerende maatregelen treffen, dan is het noodzakelijk om een saneringsplan op te zetten. Daarbij is kennis van de wetgeving en mogelijkheden van subsidie onontbeerlijk. 

Milieu- Adviesburo De Jong  is dé expert op het gebied van bodemverontreiniging

Laatst aangepast op vrijdag, 01 mei 2009 17:51