Bodemonderzoek PDF Print E-mail

 

Bij aan- of verkoop van een perceel kan het wenselijk zijn inzicht te hebben in de aanwezigheid van (mogelijke) bodemverontreiniging. De kopende partij wil natuurlijk niet worden verrast door een verplichte sanering en kan de verkopende partij verplichten een schone grond verklaring af te geven.

Aan de hand van een historisch onderzoek (NVN 5725) kan een  beoordeling worden gegeven omtrent de noodzaak van een bodemonderzoek Dit historisch onderzoek kan u veel kosten besparen. Bij voldoende aanwijzingen voor verontreiniging, levert het  pragmatisch uitvoeren van een bodemonderzoek u de kennis om op een juiste wijze met uw bodem om te gaan.

Milieu – Adviesburo De Jong kan voor u het historisch onderzoek en het opstellen van een saneringsplan op een kosteneffectieve manier verzorgen.

Laatst aangepast op vrijdag, 01 mei 2009 17:51